Amikoregynőtérdekelegyférfi, akkor atestbeszédemegváltozik. Itt van 10 biztosjel, hogyérdekledőt:

1. Szemkontaktus

Amikoregynőtérdekelegyférfi, akkor a szemenagyobbnaktűnik, éspróbálhosszabbszemkontaktusttartani. Ha a szemkontaktustovább tart pármásodpercnél, akkoraztjelenti, hogymahabiztosésérdekliazamitmondasz.

2. Megnyaljaazajkát

Nagyonjójel, ha egynőmegnyaljaazajkát, miközbenveledbeszél. Aztjelenti, hogyvagyszeretné, hogyazajkárafigyelj, vagypedigazongondolkozik, hogycsókoloztok. Ezazért van, mert ha a csókragondolunk, automatikusanmegnyaljukazajkunkat.

3. Sokatmosolyog

Ha sokatmosolyog, azegybiztosjel.

4.Nevet a vicceiden

Mindigjó, ha egynőnevet a vicceiden, akkor is, ha azoknagyonrosszak. Ha érdekledőt, akkor a nevetésazegyikmódja, ahogyeztjelzi.

Dziesięć znaków, że ona jest tobą zainteresowana5. Megérinti a haját

Mindigjójel, ha egynőjátszik a hajával. Ezaztjelenti, hogypróbálnőiesebb, szebblenniszámodra. Minéljobbanérdekledőt, annáltöbbetigazgatja a haját.

6. Érintés

Ha megérintmiközbenbeszéltek, akkor a jóiránybahaladtok. Ezlehetapródolog, mint hogymegérinti a karod, hogyhangsúlyozzonvalamit. Minéltöbbetpróbálmegérinteni, annáljobanérdekledőt.

7. Megmutatja a testét

Amikoregynőtérdekled, ő tudatalattteszdolgokat, amitőlvonzóbbnaklátszik. Gyakrankihúzzákmagukat, vagyúgyívelik a hátukat, hogykiemelje a mellüket.

8.Megérinti magát

Ha egynőtérdekled, akkormegérintimagátmiközbenbeszélsz, mint példáulmegsimogatja a karját, vagy a nyakát. Ez a tudatalattijel, aztmutatja, hogyszeretnéhogymegérintsd.

9. Utánoztéged

Mind férfiésnő, utánozzaazilletőtakiirántérdeklődnek, a beszédükés a kifejezésükáltal. Ezért, remekdolog, ha látodhogyutánozvalamitamittecsinálsz. Ha próbálutánozni a táncparkettán is, akkornagyonjóiránybahaladtok!

10. Próbál a közeledbenmaradni

Ha megpróbál a közeledbenmaradni, anélkül, hogyszégyenlőslenne, aznagyonjójel! Megpróbálhatszemkontaktustlétrehozni, ezzelösztönözvetéged, hogymenjközelebb. Ne ijedj meg, ha körülveszik a barátai – ha a közeledbenmarad, akkorérdekled!

Eláruljuk, hogyezek a tippeknemmindigszázszázalékosanmőködnek, hiszenfigyelnedkell, hogyhogy is megy a randi, nemcsak a légkör, meg a viselkedése, hanem a teviselkedésed is. Értsd meg, hogyhogyanvezess le egyrandit, éskészüljfel, hogymilyenhibákatkövetnek el a férfiak.

Mindentösszevetveeznemazösszesdolog, amittudnodkell a randizásról de próbáld meg szélesíteni a szemszöged, arrólhogy mire is vágyikegynőegyelsőrandinmiutánmegismerkedtetekegyoldalon, esélyekrőlaz online társkeresőnéshogyhogyantaláljideálispárkapcsolatot.

Nemtudhatod, a nőakivalóbanérdekeltéged, lehethogycsakpárkattintásnyira van tőled!

mm

Helló! Én vagyok a Tarskeresooldalak24.hu szerkesztoje. Már sok társkereso oldalt leteszteltem, és itt a blogon, átadom a legjobb társkeresési tippeimet férfiaknak.

scroll up